Guld Abonnement

1,499.00 DKK


  Stil Spørgsmål til Sælger.
SKU: Guld

Beskrivelse


Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Guld Abonnement”
No more offers for this product!

Shipping Policy

Vores Handelsbetingelser :

Dette er de almindelige forretnings betingelser gældende for: https://www.Danskhjemmeservice.dk – i det efterfølgende benævnt "hjemmeside eller DHS (forkortelse af /og)", "Danskhjemmeservice.dk" og "Dhs.Care" og repræsenteret ved ejeren "DHS.Care Danmark".

§1 Anvendelsesområde

(1) Nedenstående almindelige Forretningsbetingelser regulerer kontraktforholdet mellem DHS.Care Danmark og de forbrugere og erhvervsdrivende, der gør brug af Danskhjemmeservice.dk internet tilbud ("medlemmer", "brugere").

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(3) I disse forretnings betingelser defineres "forbrugere" i henhold til § 13 i den tyske civillovbog (BGB) som fysiske personer, der indtræder i et forretnings forhold med DHS.Care Danmark, uden at dette kan sættes i forbindelse med deres erhvervsvirksomhed. I disse forretnings betingelser defineres "erhvervsdrivende" i henhold til § 14 i den tyske civillovbog (BGB) som fysiske og juridiske personer eller personselskaber med retsevne, der i forbindelse udøvelsen af deres erhvervsvirksomhed indtræder i et forretnings forhold med DHS.Care Danmark.

(4) Det er udelukkende disse almindelige forretningsbetingelser, der finder anvendelse på alle brugere. Dette gælder også, hvis brugen eller adgangen sker uden for Forbundsrepublikken Tyskland. Hvis brugerne råder over forretningsbetingelser med en anden ordlyd, har disse ingen gyldighed – heller ikke hvis Dhs.care Danmark i det enkelte tilfælde ikke modsiger disse betingelser.

§1a Firmalicenser

(1) Der kræves et CVR nr, når den "søgende part" og/eller den "tilbydende part" er en erhvervsdrivende.

(2) Der kræves ligeledes et CVR nr, når en bruger ønsker at kontakte en "søgende part" og/eller den "tilbydende part" som erhvervsdrivende.

(3) At registrere sig på Dhs hjemmeside som virksomhed uden det krævepåkrævede virksomhedslicens er ikke tilladt. En sådan licens kan ikke indhentes via en normal tilmeldelse. Det kræver, at man kontakter Danskhjemmeservice.dk via: infodhs@gmail.com. En virksomhedslicens gives efter individuel autorisation og Danskhjemmeservice.dk forholder sig retten til at afvise anmodningen om en firmalicens uden at skulle fremsætte årsagerne hertil.

(4) I tilfælde af overtrædelser aftaler parterne en bøde i henhold til de givne forudsætninger og i henhold til § 4, stk. (5).

§2 Aftaleindgåelse

(1) Adgangen til at gøre brug af Danskhjemmeservice.dk tjenesten forudsætter en registrering.

(2) Kun myndige fysiske personer kan registrere sig.

(3) Ved at registrere sig accepterer brugeren nærværende almindelige forretningsbetingelser. Med registreringen opstår der et kontraktforhold mellem Dhs.dk og den registrerede bruger. Dette forhold er underlagt bestemmelserne i disse almindelige forretnings betingelser.

(4) Ved bestilling af en betalingstjeneste indgår den registrerede bruger endnu et kontraktforhold med Dhs.dk, som står uden forbindelse til registreringen. Forud for indgåelsen af dette kontraktforhold meddeles brugeren om den pågældende betalingstjeneste og betalingsbetingelserne. Kontraktforholdet opstår ved ordrebekræftelsen og bekræftelsen af betalings forpligtelsen, hvilket sker ved brugerens klik.

§3 Beskrivelse af omfanget af ydelserne / Ophør af bestilte Premium ydelser.

(1) Danskhjemmeservice.dk  har en hjemmeside, hvorigennem både de, der søger hjælp samt de, der tilbyder hjælp, er registreret under de følgende portaler:

www.Dhs.care                                                 (udstillingsvindue for bolig udlejning)

www.Realaxit.com                                         (udstillingsvindue for bolig udlejning)

www.Danskhjemmeservice.dk                    (Portal for opgavesøgende og til bydende opgaveløsere)


De registrerede service-udøvere listet ovenfor opbevarer profildata om service-arbejdsgivere og service-arbejdstagere centralt for kunne muliggøre søgning og matching af services.

(2) Alle jobgivere og jobsøgende kan indledningsvist oprette en medlemsprofil gratis og hermed bruge portalen uden begrænsninger. Care.com forbeholder sig retten til at variere området for ubegrænset brug af disse omkostningsfrie medlemsprofiler med tid og sted for øje.

(3) Ydermere, Premium-ydelser baseret på brugerbetaling hvis omfang og gyldighedsperiode afhænger af det afgivne tilbud lavet på tidspunktet for ordren, kan foretages. Hvis ydelsen baseret på brugerbetaling bliver afsluttet, vil de betalte services frafalde således at for eksempel adgang til information opbevaret i postkassen og e-mail indbakken ikke længere er mulig.

(4) Forudsat Danskhjemmeservice.dk tilbyder Premium-ydelser, hvor anvendelsen ikke er betinget tidsmæssigt, men derimod består af et betalt antal enheder (især såkaldte credits/point/poletter), forfalder retten til at gøre krav på disse enheder ved enden af det tredje kalenderår efter købet af dem.

(5) Dhs.care afgiver ingen garanti for, at der indenfor aftalens løbetid bliver skabt en vellykket kontakt.
§4 Priser

(1) For at bruge Dhs.dk er det nødvendigt først at oprette en medlemsprofil. Ved oprettelse af en medlemsprofil på Dhs.dk vil både det jobgivende og det jobsøgende medlem indledningsvist blive medlem gratis.

(2) Kun ved at vælge en Premium-service (dvs. en periodebaseret premiumpakke eller ved at købe credits/point/poletter), kan omfanget af servicen blive udvidet for den jobgivende og den jobsøgende part. Premium (betalte) services er kun udbudt til den jobgivende og den jobsøgende part, der tilmelder sig et Premium-medlemskab eller køber credits/point/poletter. Hvis en bruger ønsker at gøre brug af en premium-service, vil brugeren blive henvist til sin betalingspligt, hvor de yderligere services, omkostningerne herved samt betalingsmetoden er anført. Ved at klikke på knappen "Opgrader" accepterer brugeren disse.

(3) Ejeren forbeholder sig retten til at bruge forskellige gebyrmodeller på forskellige brugergrupper og navnlig forskellige brugsperioder.

(4) De jobgivere og jobsøgere, der fungerer som virksomheder, når de benytter sig af services på Danskhjemmeservice.dk, skal have en virksomhedslicens, der udbydes via en separat tilmeldings proces (se § 1a).

(5) Ved at forbryde sig mod reglerne foreskrevet i paragraf (4) forholder DHS.Care Danmark retten til at kræve en aftalebaseret afgift på 1.000 DKK ved første overtrædelse. For hver efterfølgende overtrædelse af reglerne foreskrevet i paragraf (4), forholder Dhs.care Danmark sig retten til at kræve en aftalebaseret afgift på 5.000 DKK. Retten til at håndhæveaftalebaserede afgifter for overtrædelser forbliver uantastet selvom tidligere aftalebaserede sanktioner er henfaldne.

§5 Betalingsvilkår, forfaldsdato, automatisk forlængelse / abonnement

(1) Alle betalingsaftaler skal betales til Dhs.care på forhånd inden forfaldsdato og uden reduktion. Betalingsaftalen udføres af en leverandør af betalings tjenester, hvor eventuelle forbundne omkostninger vil blive dækket af Dhs.care.

Brugere kan vælge at betale for et Premium-medlemskab på 1 uge eller 1, 3, 6 eller 12 måneder (afhængigt af aktuelle tilbud og tilgængelighed). Dhs.care Danmark hævder sig retten til at ændre og korrigere de ovennævnte løbetider til hver en tid.

Når credits/point/poletter bliver købt, kan medlemmet vælge at foretage en engangsbetaling eller påbegynde en abonnementsordning. Ved valg af en abonnementsordning bliver credits/pointe/poletter automatisk opfyldt på brugerens konto for samme pris som ved første køb, såfremt brugeren forsøger at foretage sig en handling på hjemmesiden, der koster credits/point/poletter, og ikke har tilstrækkeligt af dem på sin konto.

(2) Den betalingsbaserede service bliver fornyet automatisk når den første løbsperiode (abonnement) slutter, eller fornyet automatisk når den købte mængde credits/point/poletter er brugt op, hvis ikke brugeren har opsagt abonnementet telefonisk, per e-mail eller per brev. For at opsige abonnement se venligst § 6.

(3) Med registreringen, angivelsen af de relevante betalingsoplysninger og brugen af betalingstjenesten giver brugeren ejeren ret til at hæve det pågældende beløb.

§6 Registrering, opsigelse

(1) Brugeren erklærer endvidere, at han/hun – og så vidt han/hun ved heller ingen medlemmer af hans/hendes husholdning – ikke er tidligere straffet for en forsætlig lovovertrædelse, som bragte tredjeparters sikkerhed i fare, navnlig ikke for en lovovertrædelse af den seksuelle selvbestemmelsesret (§§ 174 ff. i den tyske straffelov (StGB), en lovovertrædelse, der var rettet mod personers liv (§§ 211 ff. StGB), en lovovertrædelse, der var rettet mod personers legeme (§ 223 ff. StGB), en lovovertrædelse mod den personlige frihed (§§ 232 ff. StGB), tyveri og underslæb (§§ 242 ff. StGB), røveri og afpresning (§§ 249 ff. StGB) eller stofmisbrug.

(2) En brugerkonto er udelukkende til egen og personlig brug, og en bruger er ikke berettiget til at give tredjeparter lov til at bruge kontoen. En bruger må ikke overdrage sin konto til tredjeparter.

(3) Med forbehold af bestemmelsen i stk. 4 er en bruger til enhver tid berettiget til at afmelde sig pr. brev, e-mail eller telefon uden angivelse af en årsag. Ved afmeldelse sletter Dhs.care brugerens profildata. Dette afslutter det tidligere indgåede kontraktforhold.

(4)  (VIGTIGT) Brugere skal opsige deres abonnement mindst 7 kalenderdage før deres nuværende abonnement slutter. Får brugeren ikke gjort dette, vil abonnementet blive forlænget med det forrige abonnements løbetid, og opsigelsen vil ikke træde i kraft før denne løbetid er ovre. Opsigelsen af abonnement for credits/point/poletter kan ske til hver en tid.

Opsigelsen af et abonnement til betalte services kan blive anmodet om via telefon, email eller per brev og vil blive bekræftet skriftligt af os. Brugerens fulde navn, e-mail adresse og hjemadresse skal bekræftes i opsigelsen. Ved opsigelse via telefon vil brugerens individuelle telefonkodeord være påkrævet.

(5) Dhs.dk kan når som helst frit opsige sin kontrakt med brugere med eller uden forudgående varsel samt uden at opgive årsagen hertil. Dhs.care forbeholder sig også retten til at fjerne profiler og/eller indhold, der er lagt op på hjemmesiden af sig selv eller af hjemmesidens brugere. Hvis Dhs.care fjerner en brugerprofil, eller af en bruger publiceret indhold, har Dhs.care Danmark ingen forpligtelse til at informere brugeren om årsagen dertil.

(6) Efter ophøret af enhver individuel brug af Dhs.care's tjenester forbeholder Dhs.care sig retten til at sende en skrivelse om dette ud til andre registrerede brugere, som efter Dhs.care's viden har været i kontakt med denne bruger. Dhs.care's beslutning om at ophæve brugerens registrering og/eller informere andre brugere, som efter Dhs.care´s viden har været i kontakt med denne bruger, betyder ikke eller er under ingen omstændigheder ensbetydende med, at Dhs.care udtaler sig om den individuelle karakter, det generelle omdømme, personlige kendetegn eller livsstil.

(7) Brugerne er forpligtede til ikke forsætligt eller svigagtigt at give forkerte oplysninger i deres profil og andre steder på portalen. Sådanne oplysninger kan medføre anlæggelse af et civilt søgsmål. Ejeren forbeholder endvidere retten til i et sådant tilfælde at ophæve det eksisterende kontraktforhold med øjeblikkelig virkning.

(8) Hvis der spærres for en brugers adgang, og/eller kontraktforholdet ophæves som følge af strafbare overtrædelser, skal brugeren betale skadeserstatning for den resterende kontraktløbetid svarende til et aftalt gebyr fratrukket de sparede omkostninger, dog mindst 25 EUR. De sparede omkostninger sættes som standard til 10 % af gebyret. Det står kontraktparterne frit at dokumentere, at skaden og/eller de sparede omkostninger reelt er højere eller mindre.

(9) Efter afsluttet kontraktforhold sletter Danskhjemmeservice.dk alle brugerens data, medmindre andet er fastsat i henhold til lovmæssige eller kontraktlige opbevarings frister.

§7 Dhs.care's ansvar

(1) Dhs.care fralægger sig ethvert ansvar for indholdet i og rigtigheden af oplysningerne i brugernes registrerings- og profildata og andet indhold genereret af brugerne. Dhs.care hæfter endvidere ikke for eventuelt misbrug af oplysningerne.

(2) Aftalen vedrørende den søgte eller tilbudte tjenesteydelse gælder udelukkende mellem de brugere, der benytter ydelsen. Dhs.care påtager sig derfor intet ansvar for de deltagende brugeres tjenesteydelser. På samme måde skal alle henvendelser vedrørende relationen mellem den søgende og tilbydende part, inklusive de tjenester, en søgende har modtaget, eller de betalinger, som er forfaldet til betaling til en tilbydende, uden undtagelse rettes direkte til den pågældende part. Dhs.care kan ikke holdes til ansvar for dette og afviser hermed udtrykkeligt ethvert eventuelt erstatningskrav, herunder fordringer, ydelser, direkte eller indirekte beskadigelser af enhver art, bevidste eller ubevidste, formodede eller uformodede, åbenlagte eller ej, uanset deres form i forbindelse med den pågældende henvendelse.

(3) Dhs.care Danmark hæfter kun for krænkelse af liv, legeme eller helbred i tilfælde af en undladelse fra Dhs.car´s side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Danskhjemmeservice.dk hæfter kun for andre skader i tilfælde af en undladelse fra Danskhjemmeservice.dk side eller en fejl eller undladelse begået af en lovlig repræsentant eller en agent for Danskhjemmeservice.dk – så vidt disse ikke skyldes en krænkelse af de kontraktlige forpligtelser (de forpligtelser, der danner grundlaget for kontraktens gennemførelse, og som, kontraktparterne må forudsætte, bliver overholdt).

(4) Krav om skadeserstatning er begrænset til forudsigelige, kontrakttypiske skader med undtagelse af de tilfælde, der er anført i stk. (3). Dette krav udgør i tilfælde af restance højst 5 % af ordreværdien.

(5) Krav om skadeserstatning som følge af krænkelse af liv, legeme eller helbred eller frihed har en forældelsesfrist på 30 år. Andre krav har en forældelsesfrist på 1 år, hvorved forældelsen gælder fra udløbet af det år, hvor kravet opstod, og fordringshaver blev eller uden grov uagtsomhed kunne forventes at blive bekendt med de faktiske omstændigheder og skyldneren som person (§ 199, stk.1, i BGB).

(6) Ejeren hæfter ikke for tredjeparters uvedkommende adgang til personlige brugeroplysninger (f.eks. som følge af "hacker-aktivitet" i databasen). Ejeren hæfter heller ikke for tredjeparters misbrug af brugernes oplysninger, som brugerne selv har givet tredjeparter adgang til.

(7) Ejeren forbeholder sig retten til – forpligter sig dog ikke til – at kontrollere overensstemmelsen med love og bestemmelser for indholdet i en tekst skrevet af en bruger og uploadede filer (billeder, videoer) og i givet fald helt eller delvist at slette indholdet.

§8 Dhs.care tilgængelighed

Set over et år har Dhs.care en tilgængelighed på 97 %. Tilgængelighed henviser i den henseende til forholdet mellem den reelle tid (RT) og den nominelle tid (NT): Tilgængelighed(%) =(RT / NT) *100. Den reelle tid (RT) er det tidsrum, hvor der reelt er adgang til Dhs.care´s datacenters system på routerudgangen. Den reelle tid omfatter ikke vedligeholdelsestid, der er nødvendig for systemets vedligeholdelse, og afbrydelser af hensyn til offline-sikringer inden for passende rammer (industriel standard) og afbrydelser som følge af force majeure og andre årsager, der ikke kan føres tilbage på Dhs.care´s forsæt eller grove uagtsomhed.

§9 Brugerens ansvar og forpligtelser

(1) Brugeren er eneansvarlig for indholdet i sin registrering og således for de oplysninger, brugeren giver. Dhs.care bærer intet ansvar for krav i forbindelse med forkerte, upassende eller ufuldstændige oplysninger, der er stillet til rådighed af brugeren. Brugeren forsikrer, at de oplysninger, han/hun har givet på Dhs.care, er i overensstemmelse med sandheden. Brugeren forsikrer endvidere, at han/hun ikke bruger oplysninger givet af tredjeparter til andre kommercielle formål, herunder reklame mæssige formål, som går ud over platformens formål. Uden begrænsning af ovenstående erklærer brugeren, at han/hun har ret til at offentliggøre de pågældende oplysninger på hjemmesiden, herunder og uden undtagelse at brugeren er i besiddelse af godkendelsen eller tilladelsen fra forældre eller formyndere til at offentliggøre indholdet.

(2) Brugeren har ret til og giver hermed Dhs.care og alle de selskaber, partnervirksomheder, licenstagere og efterfølgere, der står i forbindelse med Dhs.care, midlertidigt, ikke-eksklusivt, vederlagsfrit og globalt ret til at bruge, kopiere, anvende, offentliggøre, reproducere, tilpasse, ændre i og udbrede det indhold, som er stillet til rådighed af brugerne på hjemmesiden. Brugeren erklærer, at han/hun ikke krænker tredjeparters rettigheder eller overtræder disse som følge af det offentliggjorte indhold og Dhs.care´s brug heraf.

(3) Brugeren forstår og accepterer, at Dhs.care efter rimelig vurdering har ret til at kontrollere alt indhold offentliggjort af brugeren, helt eller delvist, og/eller at slette dette enten midlertidigt eller endegyldigt, navnlig hvis indholdet efter Dhs.care´s vurdering udgør en overtrædelse af nærværende almindelige forretnings betingelser eller ikke er passende, dvs. er ærekrænkende eller ulovligt, eller på anden vis krænker tredjeparters rettigheder eller sikkerhed.

(4) Brugeren forpligter sig til fritage Dhs.care for ethvert ansvar i forbindelse med klager, skader, tab eller fordringer som følge af brugerens strafbare, ukorrekte registrering og/eller brug af tjenesten. Dette gælder navnlig for de rimelige omkostninger til et korrekt forsvar.

(5) Brugeren forpligter sig til at behandle e-mails og andre meddelelser fortroligt og kun at stille dem til rådighed for tredjeparter efter en udtrykkelig forhåndstilladelse fra afsenderen. Dette gælder også for navne, telefon- og faxnumre, adresseoplysninger, e-mail-adresser og URL-adresser.

(6) Brugeren forpligter sig til ikke at misbruge tjenesten, navnlig ikke at udbrede nedsættende, stødende eller på anden vis retsstridigt materiale eller sådanne oplysninger om Dhs.care. Dette gælder navnlig pornografisk, racistisk indhold, indhold, der opfordrer til had, eller lignende indhold. Brugeren forpligter sig til ikke at bruge Dhs.care med det formål at true, genere andre brugere eller krænke tredjeparters rettigheder.

Brugeren forpligter sig til ikke at anvende programmer, software, scripts eller andre hjælpemidler i forbindelse med brugen af tjenesten, som kan indskrænke eller begrænse Danskhjemmeservice.dk´s funktionalitet eller tilgængelighed. Brugeren må ikke ændre, overskrive, slette eller på anden vis manipulere indhold offentliggjort af Dhs.care. Brugeren forpligter sig til ikke skabe sig adgang til systemmeddelelser og e-mails, der er stilet til andre brugere eller at forsøge på dette. Brugeren forpligter sig til ikke at offentliggøre eller udsende e-mails eller kædebreve eller tilbud på varer eller ydelser, der ikke direkte kan relatere til Dhs.care formål.

Uden begrænsning af ovenstående skal brugerens anvendelse af Dhs.care hjemmeside og/eller tjeneste, navnlig det indhold, brugeren har offentliggjort, være i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser.

(7) Hvis en af de ovenstående forpligtelser ikke bliver overholdt, har Dhs.care ret til at opsige kontrakten, og dette kan have civil- og strafferetlige konsekvenser for brugeren. Dhs.care forbeholder sig udtrykkeligt retten til at udelukke brugeren fra platformen, hvis han/hun ved registreringen eller på et senere tidspunkt overtræder disse bestemmelser.

(8) Brugeren forpligter sig til at informere sig om de lovmæssige bestemmelser, der gælder for levering af og godtgørelse for familie- og husholdningsrelaterede tjenester (f.eks. hos en skatterådgiver, sygekasser, pensions forsikringer eller erhvervs fællesskab), og at tage højde for disse. Dhs.care hjælper gerne videre i den henseende og tager således udtrykkeligt afstand fra sort arbejde.

§10 Inddragelse af tredjeparter

Dhs.care er berettiget til at bestille tredjeparter til at udføre dele af eller hele viften af tjenester.

§11 Værneting, gældende lov; ugyldighedsbestemmelse

Det juridiske værneting i tilfælde af tvister med kunder, der ikke er forbrugere, ikke er juridiske personer i henhold til offentlig ret og ikke er særlige aktiver i henhold til offentlig ret, er udbyderens domicil. For alle kunder gælder dette for tvister, der opstår som følge af eller relateret til ordren, ligesom når kunden, efter transaktionen af kontrakten, skifter hans/hendes faste eller midlertidige bopæl i et anden land end Fobundsrepublikken Tyskland eller når kundens faste eller midligertidige bopæl, i tilfælge af en klage, er ukendt.

§12 Bestemmelser om fortrydelsesret

Følgende fortrydelsesrettigheder gælder for forbrugeren:

Du har retten til, inden for 14 dage, at fortyde denne kontrakt uden angivelse af grund.

Fortrydelses fristen løber i 14 dage, fra den dag kontrakten bliver indgået.

For at at du kan benytte dig af fortrydelsesretten, skal du kontakte os under

  • Dhs.care Danmark
  • Cvr: 39693690
  • Lucernevej 19
  • 4040 Jyllinge
  • E-Mail: Danskhjemmeservice@gmail.com

og give en klar redegørelse (f.eks via Post brev, Fax eller Email) for din beslutning, hvorfor du ønsker at fotryde kontrakten. Du kan bruge det vedhæftede fortrydelsesformular, som et eksempel, hvilket dog ikke er et krav.

For at sikre fortrydelsesretten rækker det, at du meddeler os omkring udøvelse af denne før fortrydelsesfristen udløber.

Følger af fortrydelsen

I tilfælde af at du fortyder denne kontrakt, skal vi tilbageføre alle betalinger du har overført til os. Dertil gælder inklusive lerveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, som du har fået fordi du har valgt andre leveringsformer end den billigere standart løsning som vi anbefaler), som du omgående vil få tilbage eller senest 14 dage fra den dag, hvor din meddelelse om fortrydelse af denne kontrakt indgik hos os.

For denne tilbagebetaling vil vi benytte samme betalingsmetode, som du brugte ved den oprindelige transaktion, med mindre at andet udtrykkeligt er blevet aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil der tilfalde dig ekstra opkrævninger ved denne tilbagebetaling.

Hvis du har efterspurgt, at vores service skal begynde under fortrydelsesfristen, skal du betale et rimeligt beløb til os, der dækker over indkomsten du har måttet fået indtil det tidspunkt, hvor du har indgået fortrydelsen af denne kontrakt. Dette gælder i henhold til det udbudsmateriale der er tilknyttet servicen og som er indgået i kontrakten.

--- Vedhæftet skablon til fortrydelsesmormularen ---

Skablon- fortrydelsesformular

(Ønsker du at annullere kontrakten, beder vi dig udfylde dette formular og sende det tilbage til os.)

Kopier og Mail til os på Danskhjemmeservice@gmail.com

- Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgået kontrakt ved købet af følgende produkt (*)/ levering af følgende tjenesteydelse (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Navn af forbrugeren

- Andressen af forbrugeren

- Underskrift af forbrugeren (kun ved meddelelse via papir)

- Dato

______________

(*) Hvis ikke relevant overstreges denne.

Opdateret den 26.5.2018

Refund Policy

Som udgangspunkt tages ingen produkter retur, idet varene skal betragtes som købt brugte. det er op til hver enkelt sælger og butik ejer, hvis de gør skal dette fremgå på deres butiks info.

hvis dette er tilfældet skal sælger kontaktes først og varen returneres ubrugt og i orginal forpakning og sendes retur indenfor 14 dage, modtager betaler for retur fragten,  pengene refunderes max. 2 dage efter butiks ejeren har modtaget og vurderet at produktet er ok. hvis dette ikke er tilfældet vil du modtage en mail omkring dette.

Cancellation / Return / Exchange Policy

Som udgangspunkt tages ingen produkter retur, idet varene skal betragtes som købt brugte. det er op til hver enkelt sælger og butik ejer, hvis de gør skal dette fremgå på deres butiks info.

hvis dette er tilfældet skal sælger kontaktes først og varen returneres ubrugt og i orginal forpakning og sendes retur indenfor 14 dage, modtager betaler for retur fragten,  pengene refunderes max. 2 dage efter butiks ejeren har modtaget og vurderet at produktet er ok. hvis dette ikke er tilfældet vil du modtage en mail omkring dette.

General Enquiries

There are no enquiries yet.